People, Planet & Profit

De drie P’s zijn verankerd in het DNA van onze organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn de pijlers waarop wij onze bedrijfsvoering baseren.

Al onze projecten zullen bij altijd op de meest effectieve, eenvoudige, kostenbewuste en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd te worden, dat is ons beleid en daar sturen wij op. Waar mogelijk zullen wij bij de uitvoering van onze projecten extra maatregelen op het gebied van verduurzaming doorvoeren, met als voorkeur producten toe te passen die volgens een Cradle to Cradle princiepe worden geproduceerd en waarbij zo weinig CO2 en stikstof wordt uitgestoten, ook in de logistiek om de producten te kunnen leveren.

Afvalstromen en recycling

Wij scheiden afval zorgvuldig en voeren de oude materialen verantwoord af zodat deze gerecycled kunnen worden. Wij hebben momenteel 17 verschillende afvalstromen.

Daarnaast hebben we een Vlakglas glasdepot met ORCIV certificering (Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN), waar alle glasresten verzameld worden en deze worden periodiek door Vlakglas Recycling ingezameld, dit glas gaat opnieuw het fabricageproces en hieruit wordt weer nieuwe beglazing vervaardigd.

We werken voornamelijk met eigen personeel

We willen continuïteit bieden aan onze medewerkers, door ze perspectief te bieden een vast dienstverband te kunnen krijgen.

Wij werken veel samen met diverse opleidingsinstanties, zoals Volandis voor de bouwsector, Schildersvakopleiding Assen voor de Schilderbranche en overige lokale ROC’ s voor onder andere door het aanbieden van stageplaatsen voor leerlingen van het MBO. Ook zijn binnen Klok zijn meerdere mensen met een zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt” werkzaam.
 

Vitaalste bedrijf

In 2015/2016 hebben wij de “Elke Dag Beter Award” gewonnen en mochten wij ons het vitaalste bedrijf van Nederland noemen!

We worden allemaal ouder en daarom vinden wij het belangrijk dit op een leuke manier te worden. Wij willen graag voorop lopen door continu te investeren in het kapitaal van ons bedrijf wat uit onze medewerkers bestaat. Op deze manier doen wij al meer dan tachtig jaar en werken we met heel veel succes en plezier.

Duurzame organisatie

In het Koplopers project in Assen is Klok is één van de tien bedrijven die deelnemen. Hiermee willen we meer vooruitstrevend zijn in duurzaam ondernemen. Van elk bedrijf werd een integraal duurzaamheidsprofiel gemaakt en worden de milieuprestaties gemeten. Samen met nog negen andere lokale bedrijven gaan we hiermee praktisch aan de slag met als doel toekomstbestendiger te ondernemen.

Het project is een initiatief van stichting AssenvoorAssen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Rabobank Assen en Noord-Drenthe en DZyzzion, partners in de MVO-Alliantie Noord-Nederland. Het Koplopersproject wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de gemeente Assen.

Investeren in de lokale samenleving

Als bedrijf dragen we graag bij aan de ontwikkeling van de samenleving. Daarom steunt Klok verschillende lokale verenigingen, activiteiten en evenementen in de sport en de culturele sector. Zo hebben wij het afgelopen jaar de volgende initiatieven ondersteund:
  • Het Drents Museum
  • De Nieuwe Kolk
  • TT Circuit Assen
  • ACV Assen
  • Achilles 1894
  • Asser Blues Dagen
  • Asser Veteranen cup
  • Dion Otten Racingteam
  • Diverse fundraise activiteiten van diverse serviceclubs in en rondom Assen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij hebben als een van de eerste ondernemingen in Drenthe een MVO-certificaat gehaald.