Subsidie voor eigenaren van monumentenpanden. Vanaf 2019 krijgen ze subsidie voor het onderhoud. Deze regeling komt in de plaats van een belastingvoordeel, waar gemakkelijk misbruik van kon worden gemaakt.

Met deze regeling kan het normale onderhoud van monumenten, die als woonhuis worden gebruikt, deels worden vergoed. Zo kan een eigenaar achteraf tot 38 procent terugkrijgen van dakreparaties, onderhoud van goten en regenpijpen, schilderwerk en metselwerk.

Dit onderhoudswerk is vaak duurder dan voor gewone huizen, omdat het aan kwaliteitsvoorschriften voor monumenten moet voldoen. En de overheid wil niet het risico lopen dat de panden door achterstallig onderhoud verkrotten.

Eigenaren van Rijksmonumenten die niet als woonhuis worden gebruikt, zoals molens, forten en kastelen, krijgen vanaf volgend jaar 60 procent subsidie voor nieuwe opdrachten voor monumentaal onderhoud.