Disclaimer

De op dit internetdomein aangeboden informatie en/of diensten worden door de bezoeker geheel voor eigen risico opgevraagd en zijn onder voorbehoud van zet- of typfouten. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website wordt door Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV kan, door de lezer of gebruiker van deze site, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie of de in deze site opgenomen links, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik ervan.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV. Geen enkel onderdeel van deze website mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV. Inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendom van deze website kan, indien noodzakelijk, met juridische maatregelen worden bestreden.

Elke vorm van informatie die Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV via deze site van u ontvangt, wordt gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV behoudt zich het recht voor, de door u gezonden informatie te gebruiken voor eigen doeleinden. Klok Onderhoud en Afbouwgroep BV respecteert de wet op de persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden overgedragen. Aan de u toegezonden informatie kunnen bij onjuiste adressering of andere gebreken op geen enkele wijze rechten worden ontleend.